Komplett Bank vokser kraftig

Omsetningen og vinsten er i krafitig vekst. Komplett Bank viser i Q1 2017 netto renteinntekter på 135,4 millioner kr sammenlignet med 64,1 millioner kr i Q1 2016. Dette er en vekst på hele 111%.  Drisftsresultatet, eller vinsten føre skatt er i Q1 2017 på 68,1 millioner mot 22,7 millioner i Q1 2016. Vinsten etter skatt er på 50,8 millioner i Q1 2017 mot 15,9 i Q1 2016 hvilket motsvarer en vinsttilvekst på hele 221%.

Komplett Bank, nå Morrow Bank, sine totale utlån er opp hele 99% fra 2 035,8 millioner i Q1 2016 til 4 041,6 millioner kr i Q1 2017.

De forventer kontinuerlig solid vekst i lånevolumer og vinst i tiden som kommer. Banken tar godt imot statens sine initiativ til å stevje usunn tilvekst i lånemarkedet. De nye reguleringene forventer å minske tilveksten fra høye nivåer. Komplett Bank ser uansett store muligheter til å fremdeles holde høy tilvekst i følge rapporten i Q1.

Komplett Bank startet driften sin i 2014 når banken fikk sin banklisens fra de norske myndighetene. Banken tilbyr forbruksfinansiering og fritidsfinansiering til privatmarkedet i Norge og Finland.

Hovedproduktene er Fleksibelt lån, som er en type rammelån lån med en funksjonalitet som gir kundene fleksibilitet i både bruken av kreditt og tilbakebetalingen og Komplett Bank MasterCard som er et kredittkort som er fokusert på å gi deg gode rabatter på netthandel.

Banken har i hovedsak Norske investorer, Komplett AS er den største eieren med 20% eierskap, som er en av de ledende nettdetaljistene på det nordiske markedet. Banken har et strategisk samarbeid med Komplett Group.

Komplett Bank har en tilvekst strategi til å vekse i Norden. Man lanserede sine produkter i Finland i Q1 2017 og planerer å ekspandere til Sverige som vil bli deres neste target marked.

Idag er Komplett Bank registrert på NOTC listen (en liste for unoterte aksjer)  med ticker symbloen KOMP og planerer en listing på Oslo Børs i 2017.


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *