EU har ikke vært noen suksess – Unionen har mange innebygde problemer og svakheter

Etter at England har meldt seg ut EU har de som liker EU beskyldt de som ikke liker EU for å være rasister og idioter pluss en masse annet negativt ladede ord. Dette kommer de til å få spise opp hvis de ikke endrer holdning. Folk er ikke dumme, vi kan se litt på realitetene her.

Den økonomiske tilveksten i EU har vært dårligere sammenlignet med USA og andre industrialiserte land som vært utenfor EU siste 10 år

EU har ikke lett til bedre økonomisk tilvekst sammenlignet med de land som står utenfor EU. Hvorfor er da så pass mange folk så positive til EU med tanke på de mediokre økonomiske resultatene unionen har hatt de siste 10 år?

Hvis vi skal se på realiteten så har EU vært et eneste stort økonomisk mislykkende. Den gjennomsnittlige BNP tilveksten fra 2005 – 2015 har i EU vært på kun 0,8% pr år i Eurosonen.
Dette er virkelig dårlig. Hvis man sammenligner den gjennomsnittlige tilveksten i USA i samme tidsperiode var den der 1,8%.

Gjennomsnittstilveksten i USA har siden 2005 frem til 2015 vært mer en dobbelt så høy som i EU.
Hvis vi sammenligner tilveksten med industrialiserte land som ikke har vært med i EU så taper EU der også. I Norge har gjennomsnittstilvesten 2005-2015 vært i gjennomsnitt 1,4%, i Sveits 2% og i Australia hele 2,8%.

Statistikken er hentet fra The World Bank, Wikipedia, Statista.com og knoema.com.
http://data.worldbank.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_European_Union
http://www.statista.com/statistics/188165/annual-gdp-growth-of-the-united-states-since-1990/
https://knoema.com/

EU som union har altså lavere tilvekst en industrialiserte land som ikke er med i EU.
Hvordan kan dette være? Har politikerne lurt oss å tro at EU er bedre enn det er? Det er faktisk mulig at man helt ukritisk har vært altfor positiv til det økonomiske potensialet til EU i dess nåværende form. En av anledningene kan være at forståsigpåere har gjemt seg bak den meget enkle og gode teorien om at free trade er bra, hvilket det også er, og dratt enkle slutsatser at dette må gjelde i EU. I realiteten stemmer ikke denne forenklingen pga det er mange utenliggende faktorer som påvirker den økonomiske veksten negativt i den Europeiske Union. Hvis dette ikke hadde vært riktig skulle tilveksten i EU ha vært bedre enn den har vært.

EU fungerer rett og slett ikke bra nok for å skape økonomisk tilvekst. Det er mange mulige anledninger til dette. Her har vi listet opp diverse problemer i EU som mest sannsynlig ikke er positivt for økonomisk tilvekst.

Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_European_Union
http://www.statista.com/statistics/188165/annual-gdp-growth-of-the-united-states-since-1990/
https://knoema.com/

EU fungerar inte bra för att få ekonomisk tillväxt. Andledningarna till detta är många. Här är några exempel.

1. For mye byråkrati koster penger. EU er aldeles for byråkratisk. Først har du nasjonelle regeringer og i tillegg overstatlige organer i Bryssel. Det er veldig mange mennesker som arbeider med politikk.
Dette kostar samfunnet alt for mye penger. Dokument må også oversettes til en masse ulike språk.

2. Det har blitt for mange og ulike land med i EU. Skal man ha en økonomisk union bør landene i unionen ha relativt likt velstand og økonomi. Slik er det ikke i EU. Dette gjør at det er opplagt at økonomiske ulikheter blir sementert.
Eksempel, når oljeprisen gikk ned så stabiliserte valutasvigningene opp problemet. Den norske krona gikk ned på så sett fikk norge bedre betalt for oljen relativ sett i norske kroner samtidig som kostnaden for arbeid og
produksjon i Norge gikk ned. Dette fikk fart på andre næringer enn oljenæringen. Hellas som har store økonomiske problemer kan ikke få hjelp av en fri valuta.
Problemen i hellas må løses på politisk vei, dette fungerer dårlig. Markedet stabiliserer problemene mye kjappere enn ineffektive politikere.

3. Politikerne har distanseret seg fra folket. De sitter i på sine jobber i Bryssel og andre steder og lytter til andre politiker og seg selv men ikke til folket. De har for liten kontakt med folket.
Et stort problem her er at politikerne har gitt seg selv aldeles for høy lønn. De høyner lønnen sin og sine goder som supermann gode pensjonsavtaler der de avgår med superpensjon
til de dør. På denne måten har politikerne gjort seg selve til en elite og dermed har de distanseret seg fra folket. I tillegg beskylder de folk for å være dumme hvis de
ikke gjør som de sier. For eksempel i England å være med i EU.

4. Fortroendet for politikerne har gått ned. Dette er til stor grad pga politikerne har distanseret seg fra folket og at det i mange land eksisterer relativt stor korrupsjon. Dette gjør at fortroendet har gått ned på visse steder (som i Storbrittania og Frankrike) og på andre steder holdet seg på en relativt konstant lav nivå (eks Hellas og Spania). Fortroendet hos politkerne er rett og slett ikke høyt nok. Dette fører med seg en rekke problemer som for eksempel at folk helst ikke vil betale skatt til politiker de ikke stoler på og politiske partier med ekstreme holdninger får stor oppslutning. Dette er pga politikerne ikke har gjort jobben sin bra nok på mange år.

5. Ineffektiv sosialistisk tankegang om at distribuere penger til fattigere lander/regioner gjør regionene enn fattigere på lang sikt. Det beste for den økonomiske tilveksten
hadde vært mindre regionalt stød og intervensjoner på det frie markedet. En av de viktigste faktorer til å ha et helsosamt samhfunn er å ha helsesomme bedrifter.
Dvs bedrifter og organisasjoner som overlever på egen hånd, slik at de kan bidra til positive ting i sammfunnet og betale skatt til staten. Når man gir økonomisk bistand
og regionale stød opprettholder man en ineffektiv økonomi. Dette er dårlig for EU på lang sikt. For eksempel California gir ikke penger til Michigan, det hade vart fullständig idioti.

6. Med manga ulika kultuter, språk och land er det omtrent umulig å lage sentrale regler som alle skal like. Noe som passer til Tyskland passer kanskje ikke til Hellas eller Litauen.

7. For mange språk gir kommunikasjonsproblemer. Mange mennesker innen den egna unionen kan ikke ens snakke med hverandre. Dette er et stort problem for den økonomiske tilveksten og også for sammenholdningen blant folk innad i unionen.

8. Den sosialistiske tankegang om å gi bidrag til land og regioner skaper urettferdigheter, ubalanser politisk sett og er lite økonomisk effektiv. Land som er bidragsytere er mer positive sammenlignet med de land/regioner som betaler penger. Ref England vs Skottland. Hadde inte Skottland fått en massa penger av EU så hadde de mest sannsynlig vært minst like negative til EU som
de menneskene som bor i England. Skottland har noe å vinne på denne politikken men ikke Engelsmennene. Engelsmennene som betaler en masse pengar till EU var naturlig nok mer negativa til EU enn Skottene. Denne politikken er ikke holdbar på lang sikt.

9. EU som enhet er omtrent helt handlingslammet på den globale arenaen pga det ikke finnes en samlet røst i EU – sammenlignet med for eksempel president Obama. EU blir aldri enige i store viktige saker pga alla landene i EU aldri klarer å være enige kjapt og effektivt. Dette er et meget stort problem som gjør at EU aldri vil bli en sterk og ent makt. Men det er logisk. Hvorfor skal 23 land med i stor del ulik kultur, økonomi og språk være enige i alt? Det er bortimot umulig, dermed får man aldri en samlet røst og den globale handlingskraften forblir omtrent null.

Ta for eksempel problemer i Syria og innvandrings problemene.
Europa klarer aldri å gjøre noe åt Syria problemene fordi landene er helt uenige som hvordan man skal løse problemet. Resultatet blir at man gjør ingenting. Dette er et stort problem.
Hadde man gjort noe på et tidlig stadie kanskje kriget i Syria ikke hadde gått så langt. Istedet for å gjøre noe i Syria så håpet/håper man at noen annen skal løse problemet (USA og Russland). Helt håpløst.
Innvandringen har og blitt et stort problem fordi at politikerne i de egne landene ikke klarer å bli enige kjapt om hvordan man skal løse det som har vært et innvandrings problem de siste årene
med horder av folk som har strømmet til Europa fra mellomøsten og Afrika.
Politikerne har heller ikke lyttet særlig bra til hva folket i sine egne land vil. Dette har vært en faktor som har svekket sammen-holdingen mellom folk i Europa og lett til at
politiske ekstreme partier har fått komme på banen.

10. Inkompetente politiker har robbet befolkningen i samband med finanskrisen.
Når mange banker var på randen av konkurs så tok diverse land i Europa og lånte opp penger for å betale bankene ut ur krisen. Når skal skattebetalerne få tilbake sine penger? Dette er helt sykt.

I stedet for å late udugelige banker gå i konkurs og late inkompetente bankmenn bli av med jobben valgte den politiske elite å ta penger fra skattebetalerne for å betale bankene ut ur krisen. Dette var ikke noen småbeløp det var snakk om. Bankene fikk penger de ikke fortjente, den politiske elite ha i ettertid gitt seg selve bedre betingelser og statene har fått dårlige økonomi. Dette er helt bak mål. Hvorfor skal folket betale penger til udugelige banker og politikere? Det er absolutt ingen logikk i dette. Kanskje det hadde vært greit om bankene betalte tilbake de pengene de fikk, men de har de aldeles ikke gjort.

Kort og godt burde bankene betale tilbake pengene de fikk i samband med finanskrisen, dette burde politikerne se til hvis de skal ha noe tillit kvar. Hvis man ønsker å respektere folket og demokratiet kan man ikke robbe folket på denne måten. Landene som nå har tatt over bankenes gjeld står mye svakere idag enn de gjorde for 10 år siden hvis det kommer en ny krise, og det kommer til å komme.

I hovedsak er kanskje EU sitt største problem at politikere ikke later kapitalismens innebygde rensingeffekt få gå sin gang.

Å redde dårlige bedrifter er ikke bra på lang sikt. De syke bedriftene må få gå i konkurs, og dette gjelder også banker. I et fritt marked der folkets rett er tatt hånd om kan en tjene mye penger på en bankkonkurs. Hvis du har et huslån og banken går i konkurs blir du av med lånet hvis du selv har retten til å kjøpe ut ditt eget lån fra banken som går i konkurs. Dette burde være en folkerett som alle folk burde ha. Retten å kjøpe tilbake sitt eget lån fra en bank som går i konkurs. Istedet for at en annen bank kjøper ditt lån fra den banken som går i konkurs på rabatt. Da kunne folket ha tjent penger på bankkonkurser og vi hadde ikke trengt til å hjelpe de ur konkurs. Nå har istedet staten lånt penger av folket slik at lånetakerne av syke banker ikke skal bli av med med sine lån. Det er omtrent som at du hadde betalt en tyv for å gjøre innbrudd i ditt eget hus.

Etablissementet av politiker og journalister kaller folket for idioter

At sen det politiske etablissementet kaller de kritiske for idioter er kun et bevis på deres egen uintelligens. EU er ikke effektivt og ikke satt sammen på rett måte for å skape holdbar økonomisk tilvekst. Mange politiker kaller det for et prosjekt. Folk som er opptatt med prosjekter tenderer til å se seg blind på sitt eget prosjekt. Det er vel dit vi har kommet nå, EU er et relativt mislykket prosjekt men de som styrer skipet og deres tilhengere klarer ikke å se det. De styrende er generelt sett kun mest opptatt av å styrke sin egen posisjon i samfunnet. Posisjonen for EU politikerne ville ikke være noenting hvis EU ikke fantes så dere egen utvikling er til stor grad beroende av at EU eksisterer. På den måten blir de også i stor grad forblindet.

Folk er ikke noe dummere en hverken politiker og journalister. Det er kanskje på tide å se på bedre og fungerende løsninger enn ett ineffektivt og lite godt fungerende EU? Frihandel er bra men ikke en Europeisk Union som den ser ut idag.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *