All posts tagged "lån"

  • Komplett Bank
    Komplett Bank vokser kraftig

    Omsetningen og vinsten er i krafitig vekst. Komplett Bank viser i Q1 2017 netto renteinntekter på 135,4 millioner kr sammenlignet med 64,1 millioner kr i Q1 2016. Dette er en vekst på hele 111%.  Drisftsresultatet, eller vinsten...

    • Posted mai 30, 2017
    • 0